Reglement Kerstmarkt Haacht 15/12/2024

Organisator : STiP VZW 

Adres : Wilde Heide 87 , 3150 Haacht

kerstmarkthaacht@stipvzw.be 

De organisatie wenst de algemene doelstellingen te onderstrepen: 

” Gezelligheid en gemoedelijkheid , méér traditionele kraampjes , méér animatie , een wat beperkter aanbod Horeca . “

 

 1. De eet/dranktenten ( 5x5m ) worden ter beschikking gesteld door de organisator. Voor
  een tent van 5x5m betaalt u €300. Het aantal toegelaten eet/dranktenten is beperkt;
  Voorrang zal gegeven worden aan Haachtse verenigingen. Omwille van veiligheid en
  uniformiteit worden eigen tenten geweerd. Na betaling van de som bent U ingeschreven.

 2. De organisatie stelt tevens kraampjes van 4×2,5 m (met legplank 4×1,2 m) ter
  beschikking. Deze dienen voor de verkoop van “eigen producten” of om uzelf (of als
  vereniging) kenbaar te maken bij het publiek. Verkoop van eten of drinken in deze tenten
  voor onmiddellijke consumptie is niet toegestaan, enkel in geschenkverpakking.
  Omwille van veiligheid en uniformiteit worden eigen tenten geweerd.
  Voor deze tent betaalt u €80. Na betaling van deze som bent U ingeschreven.

 3. Er wordt verondersteld dat alle standhouders de Kerstsfeer zullen respecteren, en na de
  markt hun stand leegmaken en opkuisen . Deelnemers moeten hun afval gesorteerd
  binnenbrengen in het afvalpunt dat de organisatie voorziet op het marktplein. PMD, glas,
  karton, GFT en restafval worden apart ingezameld.

 4. Elke vereniging ( eet/dranktenten) moet zorgen dat zijn stand voldoet aan de huidige
  wetgeving op de brandveiligheid ( Blusapparaat , branddeken , conforme gasslangen .. ).
  Wie een vuurkorf opstelt, verwittigt de organisatie op voorhand . Electrische
  verwarmingstoestellen worden niet toegelaten .

 5. Iedere standhouder kan zijn nummer van standplaats opvragen in de tent van
  organisator STiP of u kan deze op dat ogenblik aanvragen bij Kevin Cammerman
  (0472/84.60.71). De standnummers worden doorgestuurd uiterlijk 1 week voor de
  Kerstmarkt.

 6. De standen worden geplaatst op zaterdagavond 14/12/2024 door een gespecialiseerd

  bedrijf. Elke stand krijgt een aansluiting op elektriciteit, verlichting en verlengkabels voor in
  de stand dient de huurder te voorzien. U kan uw stand inrichten op zondag 15/12/24 vanaf
  8u00. Er wordt verzocht de wagens uiterlijk om 11u30 te verwijderen naar de openbare
  parkings.

  die indruisen tegen dit reglement zorgen voor uitsluiting .

 7. De Kerstmarkt start om 12u00 en duurt tot 20u30 . Verkopen na 20u30 zijn verboden.
  Traditionele kramen sluiten al om 19u30.

 8. Alle drank en voedsel (eet/drankstanden) moeten in herbruikbare recipiënten
  geserveerd worden, deze worden door de organisatie via een waarborgsysteem aan de
  bezoekers bedeeld. De verkoop van drank met volle fles , in glas of blik is niet toegelaten.
  De wet van 10/12/2009 bepaalt dat geen alcohol mag verkocht worden aan jongeren – 16
  jaar, + 16 jaar wel gegiste dranken zoals bier en wijn , + 18 jaar alle alcoholische dranken.
  Ter controle mag men een leeftijdsbewijs vragen.

 9. De organisatie voorziet een standpijp (water).

 10. Muziek afspelen tijdens de kerstmarkt is uitsluitend voorbehouden aan de organisatie!
  De muziek wordt centraal bediend.

 11. STiP zorgt, als organisator, voor een algemene verzekering. De eet- en
  drankstandhouders worden verzocht contact op te nemen met hun verzekeringsagent en
  de organisatie een afschrift te bezorgen van uw BA uiterlijk op 30/11/2024, samen met
  dit reglement met de tekst “Gelezen en goedgekeurd”, handtekening en naam.

 12. De standhouders van de traditionele kraampjes (4m x 2,5m) worden verzocht dit
  document ondertekend terug te sturen naar de organisatie maar voor hen vervalt punt 11

 13. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Onregelmatigheden
  die indruisen tegen dit reglement zorgen voor uitsluiting.