Tips van de brandweer voor de organisatie en de medewerkers bij een event

Minimale doorgang

In de eventuele festival-/evenementenperimeter, zoals omschreven in een afzonderlijke politievordering of het in de toelating omschreven ingenomen deel van het openbaar domein dient te allen tijde een vrije doorgang van 4 meter breedte en van 4 meter vrije hoogte te worden verzekerd.

  1. De doorgangen voor de voertuigen van de hulpdiensten moeten vrij blijven (min. 4m), zowel op de openbare weg als op een particuliere site.
  2. De tenten en versieringen moeten bestaan uit niet-ontvlambare (minimum klasse A2) materialen.
  3. De verlichting van de standen, kramen en tenten moet elektrisch gebeuren.
  4. Al de elektrische toestellen en verlengdraden moeten een CEBEC keuringslabel dragen. Bij vochtigheid steeds alle stekkers op een hoogte plaatsen.
  5. Verwarming-, kook-, bak-, en/of braadtoestellen en barbecues moeten buiten bereik van het publiek worden opgesteld (afschermen)
  6. Indien er gasflessen worden gebruikt moeten deze rechtop staan en tegen omvallen worden beveiligd. De gasflessen dragen een keuringslabel van hervulling. Tevens wordt de aard van het te gebruiken gas vermeld.
  7. De gasslangen mogen niet langer zijn dan 2 meter en zijn voorzien van een fabricatiedatum (geldigheidsduur is maximum 5 jaar). De slangen moeten voorzien zijn op de uiteinden van spanringen. Het is aan te raden dat de organisatie een nieuwe, voldoende lange gasdarm met spanringen als reserve voorziet.
  8. Kramen en standen met vaste gas- en/of elektriciteitinstallaties moeten over een keuringsattest beschikken van een onafhankelijk keuringsorganisme (jaarlijkse keuring).
  9. Al de standen beschikken over ten minste één blustoestel aangepast aan het risico (minimum één bluseenheid = brandblusser 6 kg). Jaarlijkse keuring is verplicht. Het is aan te raden dat de organisatie een aantal geldige blustoestellen als reserve voorziet.
  10. Het gebruik van vuurkorven en/of vuurspuwen mag niet gebeuren in de onmiddellijke omgeving van personen, tenten of gebouwen. De reserve brandstof moet apart worden opgeslagen.

Deze tips zijn een eerste leidraad, de volledige reglementering vindt u terug in het op maat gemaakte advies.